Cơn Mưa Đầu Và Tiếng Hát Em

Tác giả:


thơ Phạm Ngọc


Trình bày:
Quang Minh

Mưa buổi sáng về như hoa nở trắng
Muà thu nào lá đỏ phía sau lưng
Em ở đâu trong nỗi nhớ khôn cùng
Khi tiếng hát vẫn dài theo cơn mộng

Em ở đâu khúc muà thu hoài vọng
Vẫn tìm nhau, vẫn còn mãi tìm nhau
Muà đông về chỉ nặng hạt mưa mau
Cho tiếng hát hóa thành sông muà lũ

Em bên kia có buồn con phố cũ
Giòng sông mưa hiu hắt nỗi đợi chờ
Ai có về qua những chuyến đò xưa
Xin giữ lại mùa thu trong mắt biếc

Xa em rồi một đời ta hao khuyết
Cơn mưa đầu và tiếng hát buông lơi
Đưa ta vào khoảng trống vắng chơi vơi
Em, mùa thu, em bên kia nỗi nhớ

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD Với Quỳnh
14 tình ca Phạm Anh Dũng phổ thơ Phạm Ngọc
Hòa âm: Quốc Dũng, Quang Đạt và Nguyễn Quang
Phát hành:
Bích Thu Vân
9200 Bolsa Ave., Ste. 137-138
Westminster, CA 992683
(714)897-4519

Hình bìa CD Với Quỳnh

Nghe Quang Minh hát, Quang Đạt hòa âm:
https://www.box.com/s/03dbh66t8ehprse5826j

VIDEO:
Vinh Nguyễn thực hiện:
https://www.youtube.com/watch?v=t-EXpGF–1g
Mai Nguyễn thực hiện:
https://www.youtube.com/watch?v=BiFhys2Vh_4 

 

Thảo luận cho bài: "Cơn Mưa Đầu Và Tiếng Hát Em"