Cơn Mưa Đêm Hè

Tác giả:


Nguyễn Viết Bình


 

[ D – 3/4 – hồn nhiên ]

Ngàn bước chân bé nhỏ
Chạy trên mặt hồ trong
Mặt nước rung thành lời
Ngàn sao đêm vụt biến
Mặt nước rung thành lời
Nói gì thế mưa ơi
Trong veo tiếng mưa rơi
Em hát nhìn mưa rơi
Trong veo tiếng mưa rơi …

 

Thảo luận cho bài: "Cơn Mưa Đêm Hè"