Còn Ta Mãi Nơi Đây

Tác giả:

Nhớ một người, khát khao đợi chờ

Vẫn từng ngày, chờ mong cho đến mỏi mòn.
Nói một lời, mãi yêu trọn đời
Dẫu tình mình, từ đây sẽ mãi không còn.
Từng đêm nối tiếc ngày tháng qua,
Còn đây với nỗi buồn xót xa.
Tình ta chia cách bởi vì người bước đi đi mãi không về.
Người ơi hãy nhớ về chốn xưa,
MÌnh anh vẫn mãi ngồi dưới mưa.
Người đâu có biết giờ tình cách xa khi ta vẫn yên vui.
Khóc thật nhiều, khóc cho quên đi kỷ niệm,
Nhớ làm gì, khi người yêu đã mãi xa rồi.
Vẫn nhủ lòng, cố quên cuộc tình,
Để giờ này, chỉ còn ta mãi nơi đây.

Thảo luận cho bài: "Còn Ta Mãi Nơi Đây"