Con tập nói

Tác giả:

Ngày ngày con dậy sớm sao…
Bi bô trăm tiếng, tiếng đầu gọi cha
Ngỡ đời trở lại tuổi thơ
Mượn môi con gọi lòng cha mỗi ngày

Tiếng “rơi” cùng với tiếng “cầm”
Tiếng “hoa” đẹp mắt, tiếng “chăn” ấm lòng
Cha dùng quen bốn mươi năm
Dạy con, như học lại lần đầu tiên
Ngỡ đời vừa đặt lại tên
Cỏ non theo mắt con nhìn lại xanh
1964

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Con tập nói"