Con thức dậy

Tác giả:

Chiếc giường gỗ đã lung lay
Chiếu hoa cùng tuổi với ngày sinh con
Sắc màn ám khói thời gian
Phòng cha mẹ ở tầm thường thế thôi
Bỗng dưng như có suối cười
Bỗng dưng lá hát nắng soi mặt giường
Bỗng dưng bát ngát nhành non
Phòng cha mẹ thoáng bay hồn mùa xuân
Tiếng con vừa dậy trong màn
Bi bô gọi mẹ tung chăn giỡn cười
Một ngày vui lại đến rồi
Phòng cha hồng với bên ngoài hồng lên
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Con thức dậy"