Con Thuyền Trên Sóng

Tác giả:

Êm đềm theo mái chèo trên sóng
Con thuyền đang lững lờ xuôi gió
theo làn mây đưa trong sương chiều
Vi vu từng cơn gió
lướt trên muôn sóng nhấp nhô bên con thuyền

Kìa trông thấp thoáng phương xa
vài cánh buồm lơ lững trôi

Êm đềm theo mái chèo trên sóng
Con thuyền đang lững lờ trôi theo
muôn trùng xa xăm trong sương mờ
Xa xa nào đâu thấy
bóng ai trong cõi hư-vô trời mây

Lướt trên muôn ngàn con sóng êm đềm
Thuyền trôi đi cách trùng dương
Bầu trời tà sương mờ lác đác
thoảng vướng bao hương buồn
Thuyền từ từ trôi theo giòng nước biếc,
lướt theo muôn trùng

Êm đềm theo mái chèo trên sóng
Con thuyền đang lững lờ xuôi gió
theo làn mây đưa trong sương chiều
Vi vu từng cơn gió
lướt trên muôn sóng nhấp nhô ngoài khơi

Thảo luận cho bài: "Con Thuyền Trên Sóng"