Con Voi

Tác giả:

Con Voi 1


Trông kìa con voi , nó đứng rung rinh
Nghiêng mình trông đám nhên đang vò tơ
Anh chàng voi ta thích chí mê tơi
Liền mời anh khác từ xa vào chơi . . .

o0o0o0o0o0o

Con Voi 2

Kìa nhìn xem trên kia
có cái con chi to ghê
Trông to lớn như xe hơi,
đang lăn bánh xe đi chơi
À thì ra con voi
như vậy mà nghĩ ngợi hoài
Đàng sau một cái đuôi dài
và một cái đuôi trên đầu !

L’éléphant

Regardez là haut
Ce qui monte au plafond
Cette grosse bête
Qui roule à bicyclette
C’est un éléphant
Mais oui évidemment
Avec une queue derrière
Et une autre devant

 

Thảo luận cho bài: "Con Voi"