Con Xin Lỗi Mẹ

Tác giả:

Con muốn quỳ bên Mẹ và cúi đầu tạ tội
thấm thoát thời gian qua mà con ơ thờ quá
nước mắt triệu dân ta vẫn còn rơi lả chả
mà nơi đây những cuộc vui con vẫn ngày ngày tìm tới
Lời Mẹ năm xưa con quên rồi Mẹ ơi
Thề nguyền năm xưa xa rồi Mẹ ơi !
Con xin lỗi Mẹ ! Mẹ ơi ! Con xin lỗi Mẹ
Đời con lâu nay ngủ quên buồn lo
không hay nghĩ đến nên quên mất đời tha hương
như chim non bay lạc đường ăn năn buồn để trên tay gửi Mẹ hôm nay

Con muốn quỳ bên Mẹ và cuí đầu nhận tội
xâu xé từng năm trời mà con còn nghĩ tới chức vụ
cho ” Tội ” những tranh giành quyền lợi những
phân chia như trò chơi những quyền hành kiểu mới
nhiệt tình con mang biến thoái rồi Mẹ ơi !
Hoài bão con theo nay sai đường ( rồi ) Mẹ ơi
Con xin lỗi Mẹ ! Mẹ ơi ! Con xin lỗi Mẹ
Hãy cho con dịp may tội con nay đã thấy
Mai đây đáp đền non sông chung tay muôn người một lòng
Con tin lắm Mẹ con vui Mẹ Việt Nam ơi
Con xin lỗi Mẹ , Mẹ ơi ! Con xin lỗi Mẹ ! Mẹ ơi ! con đã nhìn ra con

Thảo luận cho bài: "Con Xin Lỗi Mẹ"