Còn Yêu Nhau (Caminito)

Tác giả:

 Còn yêu nhau thương nhau, giơ tay níu vai nhau cho gió qua mau đôi môi hôn giữ cho hồn nhau không tan mau khi đôi ta đã đi vào… nơi thiên thu nơi yêu đương khát khao nhiều Còn yêu nhau thương nhau, ta đi sâu đi tới trong nhau Ta đã bên nhau nên ta không mong ước mai sau Ta yêu nhau ta lên cao hay chìm sâu Ta say sưa ta giăng tơ ra muôn màu ĐK: Rồi vì đâu xa nhau, người ngồi trong mối sầu ? Ngồi để khóc ngày cũ bên nhau Thì chỉ chờ chết cho mau ! Rồi còn đây nơi đây, như còn thương thương tiếc ai Người còn mãi không còn thấy nguôi ngoai Tình mãi không phai ! ./. ** Còn yêu nhau thương nhau, xin ghi câu ân ái bên nhau Khi đã chia tay ta không mãi đớn đau Ta yêu nhau ta lên cao hay chìm sâu Ta say sưa ta giăng tơ nơi u sầu (=> ĐK….. => không phai ./.)


Rồi vì đâu xa nhau Người ngồi trong mối sầu Người tưởng nhớ khi bên nhau Dù chờ chết cho mau Rồi còn đây vẫn đây Như còn thương tiếc ai Người còn mãi không nguôi ngoai Tình nồng mãi không phai Còn yêu nhau hay thương nhau Xin ghi nhớ câu yêu dấu sẽ qua mau Xuân vui tươi không bền lâu Xuân ra đi khi hoa kia đã phai mầu Ta xa nhau khi xuân xanh trắng mái đầu Còn yêu nhau hay yêu nhau Xin ghi lấy câu ân ái giữa đêm thâu Không than van không đớn đau Ta yêu nhau ta lên cao hay chìm sâu Ta say sưa ta giăng tơ trong lòng nhau
Còn yêu nhau thương nhau, giơ tay níu vai nhau cho gió qua mau đôi môi hôn giữ cho hồn nhau không tan mau khi đôi ta đã đi vào… nơi thiên thu nơi yêu đương khát khao nhiều Còn yêu nhau thương nhau, ta đi sâu đi tới trong nhau Ta đã bên nhau nên ta không mong ước mai sau Ta yêu nhau ta lên cao hay chìm sâu Ta say sưa ta giăng tơ ra muôn màu ĐK: Rồi vì đâu xa nhau, người ngồi trong mối sầu ? Ngồi để khóc ngày cũ bên nhau Thì chỉ chờ chết cho mau ! Rồi còn đây nơi đây, như còn thương thương tiếc ai Người còn mãi không còn thấy nguôi ngoai Tình mãi không phai ! ./. ** Còn yêu nhau thương nhau, xin ghi câu ân ái bên nhau Khi đã chia tay ta không mãi đớn đau Ta yêu nhau ta lên cao hay chìm sâu Ta say sưa ta giăng tơ nơi u sầu (=> ĐK….. => không phai ./.)


Rồi vì đâu xa nhau Người ngồi trong mối sầu Người tưởng nhớ khi bên nhau Dù chờ chết cho mau Rồi còn đây vẫn đây Như còn thương tiếc ai Người còn mãi không nguôi ngoai Tình nồng mãi không phai Còn yêu nhau hay thương nhau Xin ghi nhớ câu yêu dấu sẽ qua mau Xuân vui tươi không bền lâu Xuân ra đi khi hoa kia đã phai mầu Ta xa nhau khi xuân xanh trắng mái đầu Còn yêu nhau hay yêu nhau Xin ghi lấy câu ân ái giữa đêm thâu Không than van không đớn đau Ta yêu nhau ta lên cao hay chìm sâu Ta say sưa ta giăng tơ trong lòng nhau

Thảo luận cho bài: "Còn Yêu Nhau (Caminito)"