Corbière

Tác giả:

Mộng sói biển đời gỉ ăn vũng cạn
Một mặt mình
bầu bạn cũng không xong.
Corbière: Nhà thơ lớn người Pháp thế kỷ XIX, con một thuyền trưởng, nhưng xấu xí dị tật từ nhỏ.

Thảo luận cho bài: "Corbière"