Cúi Mặt

Tác giả:

Dòng sầu nào cạn khô, khóc trăng liềm xưa giấu mặt,
Nghe nhịp thời gian rơi, bổng dưng biệt mù bóng quen
Ta đứng bên thềm mưa, xót xa quán đời lẻ loi.
Ta trách ta dại khờ, tham mộng phù du.

Đêm bơ vơ nỗi đau mưa giông hồn ta,
rớt vào vực sâu, nặng mang vết thương nợ trần.
Đêm ta nghe bụi tàn vùi dấu tích hoang,
đoạn trường nầy ai thấu chăng, cúi mặt sầu rưng.!!

Ôm lòng đêm dìa đâu, bước âm thầm theo dấu buồn,
Chân sờ soạn lê thê, bởi đâu mặt trời vở tan
Như cảm thông đời ai, mắt sâu như lòng giếng cạn.!
Ai khóc ai vì đời, trăm ngã vì đâu.!!

Thảo luận cho bài: "Cúi Mặt"