Cùng bạn đồng nghiệp chơi thuyền trên Hồ Tây

Tác giả:

Thanh thần nhất kỵ đáo Tây Hồ,
Lập đãi biên chu bách ngạn hô.
Vân ảnh thiên quang hồn vãng tích,
Kim tôn đàn dạ cộng tư tu.
Dĩ vô đắc cú thù giai cảnh,
Hà khả dương thanh tác trọc phu.
Lãng đắc không trung cao nhãn vọng,
Trùng thành kỳ ảnh phất vân phu.

Dịch nghĩa

Buổi sáng trong lành cưỡi ngựa đến Hồ Tây.
Đứng đợi gọi một chiếc thuyền con đang đè sóng đến bờ.
Trời quang bóng mây lẫn vào nước đục đi qua đêm,
Hương bạch đàn trong đêm và chén vàng hòa cúng lúc ấy.
Đã không có được câu thơ đáp lại cùng cảnh đẹp.
Làm sao bật lên sự trong sạch, khỏi thành kẻ đàn ông vô dụng.
Con sống được không gian làm cao tầm nhìn của mắt,
Bóng cờ bay trên lớp thành trì chẳng phải lớp áo ngoài của mây đâu.

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Cùng bạn đồng nghiệp chơi thuyền trên Hồ Tây"