Cung đàn lỗi nhịp

Tác giả:

Mẹ con đàn Sói vẫn chưa già;
Ôi nét kiêu hùng tượng đá hoa!
Xót nỗi phế vương lòng nguội lạnh,
Đường bay còn dẫn tới Rôma.

Thảo luận cho bài: "Cung đàn lỗi nhịp"