Cung Đàn Thu

Tác giả:

Vương tơ lòng hồn thu tới đây nâng cung đàn

Gió đông về đàn lưu luyến thu nghe não nề
Đã bao chiều ngẩn nhơ thấy thu đi âm thầm
Để mùa đông lạnh lùng trong buốt giá
Cung đàn trách sao bẽ bàng

ĐK:

Tưởng còn nhớ đã mấy mùa thu đi
Mặt hồ thu in bóng bao chiều vàng
Ngậm ngùi đếm bao lá thu rơi muộn màng
Để hồn đắm trong tiếng thu đàn chơi vơi
Lá thu rụng rơi
Vì gió đông chợt về
Phím tơ não nề
Vì tiếc thương mùa thu

Thảo luận cho bài: "Cung Đàn Thu"