Cung dâu người ngọc

Tác giả:

Thạch Sanh thời đại – vẫn thơ ngây –
Cười chiếc lồng chim vút tới mây…
Công chúa bị giam, nàng chớ sợ,
Cung dâu ta bắn đại bằng đây!
(11/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Cung dâu người ngọc"