Cũng là người dưng

Tác giả:

Nào ngờ con sáo sang sông
Bỏ ên Qua lại cõi lòng mồ côi
Xa rồi, buồn lắm Bậu ơi !
Bậu đi lấy chồng, chẳng nói Qua hay ?
Câu hò, điệu lý còn đây
Bậu sang bên ấy biết ngày nào thăm
Gió lay mấy cội bông tràm
Trời mưa lấm tấm ướt dầm đời Qua !
Sáo xổ lồng, sáo bay xa
Bỏ trên bến nước lời ca thêm buồn
Quốc kêu bù nước bù non
Bậu đi biệt xứ đâu còn mà mong !
Sông sâu biết có mấy dòng
Làm sao hiểu hết, được lòng người ta ?
Có trách thì trách ên Qua
Vì Qua với Bậu cũng là người dưng.
LIÊN KẾT ĐƯỢC TÀI TRỢ

Thảo luận cho bài: "Cũng là người dưng"