Cùng ông Nguyễn Chí Đình lên đài phía đông La Thành quan sát nước to trên sông, có lòng hoài cảm, bèn dựa theo nguyên văn bài thơ của Chí Đình mà viết bài thơ tám câu Đường luật

Tác giả:

La Thành bất dữ cố thành đồng,
Nghĩ phú tuyên phòng bào tử cung.
Sơn thế di thiên lai trực bắc,
Hà lưu tự cổ bán quy đông.
Đăng lâm huề thủ tồn tam ích,
Thuỷ lạo thương tâm khởi tứ cùng.
Dục ẩm doanh hư tiêu tức xứ,
Thiên nguyên hoàn dữ thuỷ nguyên thông.

Dịch nghĩa

La Thành bây giờ chẳng giống như La Thành ngày xưa,
Đắn đo làm bài phú như ngôi nhà chia từng phòng trong quả bầu.
Thế núi đầy trời từ phía bắc thẳng đến,
Dòng sông chảy từ xưa, một nửa xuôi về phía đông.
Lên cao nhìn xuống như tay ôm được ba điều ích (sách Luận ngữ có câu: Ích giả tam hữu: hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn).
Ích lợi là có được ba người bạn với ba đức tính: thẳng thắn, tin cậy, biết nghe).
Thương tâm cảnh nước lớn mở đầu cho bốn lẽ khốn cùng (tứ cùng: đói, rét, không nhà ở, ốm đau).
Muốn uống hết cả sự đầy vơi như ở nơi lúc tiêu đi lúc nở ra.
Ngọn nguồn của trời trở về thông với ngọn nguồn của nước.

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Cùng ông Nguyễn Chí Đình lên đài phía đông La Thành quan sát nước to trên sông, có lòng hoài cảm, bèn dựa theo nguyên văn bài thơ của Chí Đình mà viết bài thơ tám câu Đường luật"