Cũng Sẽ Chìm Trôi

Tác giả:

Nhật nguyệt ( í a ) trên cao ta ngồi ( ối a ) dưới thấp
Một giòng ( í a ) trong veo ) sao lòng ( ối a ) còn đục
Bầy vạc ( í a ) bay qua kêu mòn ( í a ) tịch lặng
Đường đời ( í a ) không xa sao ngồi ( í a ) gối chân . ..
( hưm ……. hừ … hưm ……… hưm …………… hưm ….. )

Nhật nguyệt ( í a ) trên cao ta ngồi ( ôi a ) dưới thấp
Một đường ( í a ) cong queo nắng vàng ( ôi a ) đột ngột
Từ độ ( í a ) chim thiêng hót lời ( ôi a ) mệnh bạc
Từng giọt ( í a ) vô biên tôi chìm ( í a ) tiếng tăm ….
( Hưm ……. hư ….. hưm ………..hưm ………..hưm ……)

Thảo luận cho bài: "Cũng Sẽ Chìm Trôi"