Cung Thương Ngày Cũ

Tác giả:

Chiều nay, người xa cách rồi.
Buồn hỏi ai? Người ấy phương trời nào đây.
Mây nước muôn trùng, sông nước ơi?
Bao giờ thấy nhau?

Một mai, người không trở lại.
Hàng liễu xưa đợi gió xuân về buồn không?
Hoa trắng thôi cài trên tóc ai?
Cung đàn đắng cay.

Chạnh nhớ tới mùa Xuân thắm xa xôi.
Người em gái trong cuộc đời.
Mà màu mắt xanh đắm
Tình người núi sông,
ngàn năm còn ngất ngây niềm say.

Rồi đây thời gian xóa mờ,
hình bóng ai ngày ấy ăn sâu lòng anh.
Ngơ ngác xuân về con én bay?
Người về có hay?

Thảo luận cho bài: "Cung Thương Ngày Cũ"