Cuộc Chiến Dài Ngày Của Nước Mỹ Và Việt Nam (1950 – 1975)

Tác giả:

Cuộc Chiến Dài Ngày Của Nước Mỹ Và Việt Nam (1950 – 1975)

Cuốn sách Cuộc Chiến Dài Ngày Của Nước Mỹ Và Việt Nam (1950 – 1975) được xuất bản lần đầu tiên khi cuộc sung đột Việt Nam kết thúc… Trong lần xuất bản thứ hai này, sách cập nhật những thông tin, những giải thích và phát triển mới lạ của Mỹ, Đông Nam Á và thế giới kể từ khi chiến tranh kết thúc.
8707_p14819
Lần này, tác giả cũng đã mở rộng thêm phạm vi viết về phong trào phản đối chiến tranh tại nước Mỹ và cố gắng giải thích với sự chính xác hơn tác động của nó tới việc chỉ đạo chiến cuộc. v.v…

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: George C. Herring
  • Nhà xuất bản: Nxb Công an nhân dân
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 400.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 09/2004
  • Số trang: 464

Thảo luận cho bài: "Cuộc Chiến Dài Ngày Của Nước Mỹ Và Việt Nam (1950 – 1975)"