Cuộc Tình Tàn (Je sais)

Tác giả:

Cuộc tình mà tôi đã biết tàn rồi
Cuộc tình mà tôi đã nghe tàn phai…
Than ôi! Tôi biết nhưng vẫn mong ước
Ước mong, nhưng biết sẽ mơ hoài công…

Một mình mà lo đi giữa cuộc đời
Lạnh lùng hồn ma giữa đêm mù khơi
Than ôi! Tôi khóc cho tới khi sáng,
Tôi oán ghét, oán ghét tôi trong màn đêm…

(Ôi) Lòng chua xót với đớn đau trong hồn tôi
Hỡi ôi! Ôi chàng trai đã ôm ấp em rồi
(Ôi) Lòng chua xót với đớn đau đã từ lâu
Hỡi ôi! Ôi tình hoa sẽ phai tàn mau…

Cuộc tình dù tôi đã biết tàn rồi
Cuộc tình mà tôi lẽ ra còn nuôi
Than ôi! Tôi biết tôi đã lầm lỡ
Tôi biết tôi sẽ giết đi tình tôi…

{ Refrain }

Cuộc tình mà tôi đã biết tàn rồi
Cuộc tình mà tôi đã nghe tàn phai
Than ôi! Tôi biết tôi sẽ quên hết
Tôi biết tôi sẽ không khóc…
Tôi biết yêu sẽ chưa chết
Tôi còn yêu… còn yêu… còn yêu… còn yêu…

Je sais
Musique par Claude François
Paroles: Vline Buggy.

Je sais que cette fois, c’est la fin
Je sais que l’on n’y peut plus rien
Je sais, mais je ne peux pas croire
Je sais qu’il ne reste plus d’espoir

J’ai peur, si peur seul dans la nuit
J’ai froid, si froid tout seul, la nuit
Je pleure de haine au petit jour
Je te hais en gémissant d’amour

{Refrain>
Ah, mais j’ai mal, si mal
De penser qu’un autre déjà
Te serre dans ses bras
Ah oui, j’ai mal, très mal
Depuis tant
Depuis bien longtemps
Je sais, je sais

Je sais que je n’ai jamais su
Je sais que je n’aurais pas dû
Je sais que souvent, j’ai eu tort
Je sais que notre amour est mort

{au Refrain}

Je sais que cette fois, c’est la fin
Je sais que l’on n’y peut plus rien
Je sais que je devrais t’oublier,
Que je ne devrais pas pleurer,
Que je ne devrais pas crier

Mais je t’aime, je t’aime,
Je t’aime, t’aime,
T’aime, t’aime,
T’aime

Thảo luận cho bài: "Cuộc Tình Tàn (Je sais)"