Cuối Xuân

Tác giả:

Xuân vào trong mắt em khi em mười tám tuổi

Trái ngọt đậu hồn em khi tóc mềm chớm bạc
Thuở ấy anh ở đâu anh ở đâu vườn mượt mà xanh lá
Bây giờ cây đậu quả lá chớm vàng bay bay …

Cuối trời xuân sáng nay tay gầy nâng trái ngọt
Mong manh chờ anh tới trái đầu mùa cuối xuân

Cuối trời xuân sáng nay tay gầy nâng trái ngọt
Mong manh chờ anh tới trái đầu mùa cuối xuân

Coda:
Hơ                 doice espress. Rall                 

Thảo luận cho bài: "Cuối Xuân"