Dạ Hoài

Tác giả:

Kìa cái đêm nay mới gọi đêm !
Mắt giương, trong bụng ngủ không them
Tình này ai tỏ cho ta nhỉ ?
Tâm sự năm canh một ngọn đèn.

Thảo luận cho bài: "Dạ Hoài"