Dạ Khúc Hoài Cảm

Tác giả:

Không biết tại sao tôi lại yêu
Lòng tôi tê tái hận cô liêu
Tôi yêu màu sắc hương huyền bí
Tôi yêu, yêu bóng hoa xoan tẩm nắng chiều.
Không biết tại sao tôi lại mơ
Đời tôi tha thiết mãi tiếng tơ
Tôi mơ câu hát vương mộng thắm
Tôi mơ, mơ bóng giai nhân với bóng mờ.

Không biết tại sao tôi lại sao tôi lại thương
Hồn tôi ngây ngất suốt đêm trường.
Tôi thương điệu nhạc mơ ngày tháng,
Thương kiếp phong sương chốn biên cương

Tôi biết hồn tôi vương niềm thương
Vì tin yêu đến khắp phố phường,
Vì cung đàn sống gieo ngàn hướng
Khắc ghi lòng tôi nguồn mến thương.

Thảo luận cho bài: "Dạ Khúc Hoài Cảm"