Đà Lạt Xa Tôi

Tác giả:

Đà Lạt chiều xưa giọt mưa giăng mắc
đôi mắt người xưa buồn trông vời vợi
từng vũng nước sâu chân bước lặn lội
thành phố xa em em mơ vào đời
Đà Lạt chiều xưa từng đôi tay nắm
muốn nắm tình yêu cho đẹp tình đầu
tình đã xa xôi trong em nặng mầu
nhưng sẽ không ngừng lời nói xa em
thôi còn buồn chi Đà Lạt yêu dấu xa em từ đó
anh đã xa em lời xưa anh nói bây giờ đã quên
thôi còn sầu chi tình yêu tuy đã trao anh lần đầu
lòng sẽ quên sao Đà Lạt nắng ấm em sẽ trở về
hoa quỳ ngày xưa buồn dâng ray rứt
khi mất người đi người đi từng ngày
từng chuyến xe đi ra đi lạnh lùng
thôi đã xa rồi thành phố mưa bay

Thảo luận cho bài: "Đà Lạt Xa Tôi"