Đã Mất Gươm Linh

Tác giả:

Thơ viết một đời chưa thỏa chí
Gươm linh không hẹn về thi sĩ
Trần gian ngơ ngác đi làm Thơ,
Hồng bụi mưa tuôn tàn nhuệ khí

Chiều chiều nước mắt rơi Trường Sơn
Tối tối tay gầy năm ngón trơn
Mộng nghĩ xa xa tiền kiếp ấy
Đầu thai quên kiếm đem về trần.

Thép bút đâu làm nên chiến sĩ
Đời nay thiên hạ thời cơ khí
Trái đau bá chủ mạnh như Thần
Nghiêng bút cũng đành cho sắt rỉ.

Lang thang đi hái những buồn cơn,
Tâm sự ngày đêm dẫm lối mòn.
Một nẻo vô luân dò dẫm bước
Còn mơ yên ngựa vó câu dòn.

Lịch sử xoay vần trên thế kỷ
Ngày xưa đâu mấy ai tài trí?
Ngày nay xuất hiện những vai trò
Hí viện đêm đêm làm hiệp sĩ.

Đâu hổ rừng sâu lạc tiếng gầm?
Dấu tay Thánh giá lặng buồn câm
Giật lùi kinh hãi – tay vung kiếm
Còn tưởng gươm linh nhiệm phép Thần

(Quãng Ngãi)

Thảo luận cho bài: "Đã Mất Gươm Linh"