Dã Quỳ

Tác giả:

Mười năm phố cũ mù sương.
Dốc xưa bước mỏi dọc đường phồn hoa
Lũng đồi nắng úa chiều qua
Vàng xa xôi lắm tình hoa dã quỳ

Thảo luận cho bài: "Dã Quỳ"