Đá Trông Chồng

Tác giả:


Trình bày:
Ngọc Khuê

 

Bay như mộng du
Từ thuơ hồng hoang đã thăng hoa
Dừng lại một lần để đắn đo
Thức tỉnh ư ?
Bay… thăng hoa
Để rồi chờ đợi, rồi hóa thành vọng phu
Yêu như ông bà nhà ta
Để rồi hóa đá, để rồi bất tử

Nắng mưa tìm nhau
Bão giông tìm nhau
Xớt chia cùng nhau
Này là nỗi oan nghiệt ngã

Nỗi oan trời cao
Nỗi oan biển sâu
Nỗi oan tiền kiếp
Em có tội gì đâu

Gặp nhau là say
Say ngất say ngây
Mở mắt mà trông kìa… thế gian cười
Cười em vẫn đợi, cười em cũng đợi, hóa đá…..

………………..

Nắng mưa tìm nhau
Bão giông tìm nhau
Xớt chia cùng nhau
Này là nỗi oan nghiệt ngã !…

 

Thảo luận cho bài: "Đá Trông Chồng"