Đá vọng giai nhân

Tác giả:

Đứng mãi đây chờ cô gái xinh;
Hai mươi mấy đợt gió vô tình…
Hẳn không đợi đến trà mi nở
Người mới vong thân… đá hiện hình!
(23/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Đá vọng giai nhân"