Đại Tướng Lê Trọng Tấn Với Chiến Dịch Điện Biên Phủ

Tác giả:

Đại Tướng Lê Trọng Tấn Với Chiến Dịch Điện Biên Phủ (Bìa Cứng)

Nhân kỉ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức tuyển chọn, giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Đại Tướng Lê Trọng Tấn Với Chiến Dịch Điện Biên Phủ. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần 1: Gồm những công trình nghiên cứu, bài viết của Cố Đại tướng Lê Trọng Tấn về chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.
Phần 2: Những trang hồi ức của Cố Đại tướng về chiến dịch Điện Biên Phủ.
6764_p12694
Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng nhưng chủ yếu tập trung vào một số vấn đề nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Cuốn sách này giúp chúng ta nâng cao lòng tự hào và niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, về nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó cũng là cơ sở giúp chúng ta nghiên cứu, học tập đường lối quân sự của Đảng và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng – giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nxb Quân đội nhân dân
  • Nhà phát hành: Thăng Long
  • Khối lượng: 350.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 2004
  • Số trang: 285

Thảo luận cho bài: "Đại Tướng Lê Trọng Tấn Với Chiến Dịch Điện Biên Phủ"