Dallas Solana

Tác giả:

Trưa Dallas Solana
Nắng sao nắng qúa chẳng thà có em
Nắng em nắng Hạ dịu mềm
Vuốt ve da thịt , nằm quên tháng hè

Thảo luận cho bài: "Dallas Solana"