Đám Cưới Chuột

Tác giả:


Tiến Đạt 


 

Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác

Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mềm

Lang thang dưới gốc cây có một anh chuột nhắt

Lang thang chốn bãi hoang có một anh chuột đồng

Chorus :

Ai ….. Ai ….. Ai ….. Ai … ?

Rước dâu tưng bừng

Một mình ta cô đơn chốn góc hang

Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã

Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngợp trời

Ung dung ngắm rước râu có một anh mèo béo

Ngân nga mấy khúc ca có một cô chuột gầy

( Back to chorus )

 

 

Thảo luận cho bài: "Đám Cưới Chuột"