Đám Lá Già

Tác giả:

Rên la chi
chỉ một chút
cùng nhau đi.
Chút loạn trí
khi rơi nhào
khoảng bất ý.
Người li ti
bị vướng bận
tham sân si.
102600

Thảo luận cho bài: "Đám Lá Già"