Đam Mê

Tác giả:

Chết hồn ta một buổi chiều
Về bên sông cửa vẽ nhiều ước mơ
Tóc em dài một nguồn thơ
Cho ta chợt thấy ngẩn ngơ lòng sầu .

Thảo luận cho bài: "Đam Mê"