Dầm Mưa

Tác giả:

xám đông trũng thấp giăng mưa

trắng mờ lạnh buốt lưa thưa rơi đều
một tôi đi giữa cô liêu
mưa sa tưới ướt hồn nhiều cằn khô
gió mang hiu hắt về xô
cong người chịu rét vai so vai gầy
chợt môi cười mỉm dại ngây
dang tay ngửa mặt hứng đầy xót xa

chắc mai cảm cúm… chắc là…
nóng hừng vầng trán… lả chăn gối buồn! 

Thảo luận cho bài: "Dầm Mưa"