Đắm Say Cùng Chacha

Tác giả:


Nhịp nhàng nhịp nhàng bước đi chacha
Dịu dàng dịu dàng tiếng cây guitar
Quên quên quên đi men rượu cay
Đêm nay bên anh trong khúc nhạc say

Con tim yêu đương đắm say thiết tha
Đêm không cô đơn vì có Cha Cha
Trong kia bao nhiêu đôi tình nhân
Dập dìu cùng nhịp điệu Cha Cha Cha

Đắm say, dìu bước theo nhịp Cha Cha
Hỡi anh! Nhạc ngất ngây lòng ta
Đắm say, tình vụt bay cùng Cha Cha
Người yêu đâu ơi! Gần bên nhau mãi, đắm say cùng Cha Cha

 

Thảo luận cho bài: "Đắm Say Cùng Chacha"