Đám Tang Văn Hóa

Tác giả:


 

Một ngày Đông mưa bay
Đoàn tù đi khiêng cây
Ngậm lời không ta thán
Như những kiếp trâu đọa đày
Đường rừng đi quanh co
Hồn Phạm Công bơ vơ
Một chàng trai trong mưa
Bỗng nhớ Cúc Hoa ngày xưa
Ngục tù không tha em
Ngày oằn vai dân công
Dòng đời như sóng lớn
Xô lấp trên em mặn nồng
Vợ chồng năm năm xa
Gặp lại như trong mơ
Ngậm ngùi cho thiên cơ
Nước mắt chia nơi bụi bờ
Phút ấy hồn chim quên
Ý thức về cung tên
Bỗng chốc nàng nghe như
Có đóa huyết hoa nở ra
Chàng gục bên bờ suối
Đạn xuyên ngọt tơi
Như xác bướm hoa rụng tơi
Rồi người ta đem chôn
Đề mộ đôi uyên ương
Bọn người vô văn hóa
Giữ chứng nô vong thực dân
Người Việt Nam hôm nay
Cần phải sinh trăm tay
Chỉ thừa dư nơi đây
Những trái tim trong ngực gầy

 

Thảo luận cho bài: "Đám Tang Văn Hóa"