Dăm Vần Đường Luật Hoài Hương

Tác giả:

Lại đến tháng tư

Không đủ ngôn từ để nói lên
Niềm đau day dứt lẫn triền miên
Hai mươi lẻ mâ’y năm phiêu bạc
Bốn chục linh bao tuổi tráng niên
Bỏ lại đằng sau thời mộng đẹp
Trông về phía trước bóng tà nghiêng
Chỉ còn độ bốn, năm ngày nữa
Lại đến tháng tư, lại muốn điên.

Thảo luận cho bài: "Dăm Vần Đường Luật Hoài Hương"