Đan Áo

Tác giả:

Em ngồi đan chiếc áo len xanh
Hẹn gió thu về gửi tặng anh
Rồi bỏ đó em vào thiên cổ
Anh một đời ngóng áo thiên thanh

Thảo luận cho bài: "Đan Áo"