Đàn Chỉ Thần Công

Tác giả:

Tiêu Lĩnh Vu công tử chẳng may mắc phải bệnh nan y Ngũ Âm Tuyệt Mạch nhưng nhờ được cao nhân cứu giúp và truyền thụ võ công. Chẳng bao lâu, chàng đã luyện thành tuyệt kỷ bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa đương đầu với võ lâm ác bá Thẩm Mộc Phong … Bộ này là phần tiếp theo của bộ Xác Chết Loạn Giang Hồ.

Thảo luận cho bài: "Đàn Chỉ Thần Công"