Đàn Chim Non

Tác giả:


Kìa kìa đàn chim đàn chim non reo ca vang.
Vang hót ca vang lừng bầu trời cao sáng trong huy hoàng.
Kìa kìa rừng cây rừng cây xanh trước gió loang.
Nghe gió đang rì rào cùng trời mây khúc mơ màng.
Đây êm êm suối reo đàn.
Đây thông rừng hòa ca
Đây trời Việt nước non nhà.
Đây chim ngàn tưng bừng hòa ca.

 

Thảo luận cho bài: "Đàn Chim Non"