Đàn Ngựa Hồng Trên Cánh Đồng Hoang

Tác giả:

Một ngày rồi một ngày

ngày từng ngày nối tiếp
đàn ngựa xua ra đồng
tên chăn ngựa cúi mặt
lửa cháy mờ phương Đông

Cánh đồng khô cỏ cháy
đàn ngựa đứng ngùi trông
gặm mòn chồi hy vọng
tiếng thầm vang thinh không

Dưới vòm đen nộ khí
đàn ngựa đứng nhìn lên
nhớ đường xa dong ruỗi
mang tội hình không tên

Ngày từng ngày lửa nắng
đốt cháy cánh đồng hoang
đốt trên làn da thịt
đốt trên nỗi cơ hàn
đốt sao được tim óc
đàn ngựa hồng bất kham.

Long Thành 7-1975

Thảo luận cho bài: "Đàn Ngựa Hồng Trên Cánh Đồng Hoang"