Đàn Tình Xưa

Tác giả:


1954

Tang tính tịch tình tang, tang tính tịch tình tang
Đàn kia tiếng âm vang kêu cố quốc sa trường
Tang tính tịch tình tang, tang tính tịch tình tang

Lòng ai ước vọng như hòn núi cao …tang tính tang
Núi cao đứng tựa cửa ngàn
tang tính tịch tình tang tang
tang tính tịch tình tang tình
Nhiều khi gió táp phũ phàng, phũ phàng nôn sông
tang tình sông
cũng nuôi biết bao chờ mong
phá tan nát cả tấm lòng
tang tính tịch tình mong như nước của dòng sông

Nào ai dạo bước gian nan,
mãi nơi xa tắp bền gan đợi chờ
tang tính tịch tình khơi ..câu hát ngỏ tình xưa

Tang tính tịch tình tang tang tính tịch tình tang
Đàn ca tiếng dư vang ngâm mấy khúc huy hoàng
Tang tính tịch tình tang
Trong ánh lửa vầng dương
bạn mong nhớ bạn
con màng nhớ cha
tang tính tịch tình tang
nhớ cha nhớ ngày sẽ về
tant tính tịch tình huê
bên điệp cỏ đồng quê mình
rồi sau bóng xế chan hòa,
chan hòa đêm sông …tang tính tang
tới cơn gió đưa màn sương
tới cơn sáng tỏ con đường
tang tính tịch tình thương
Bên lúa ruộng gần sông

Đàn ca nhẹ bước huy hoàng
Nhắn đưa ba tiếng, đời đang rạng ngời
tang tính tịch tình tôi
Như khúc nhạc đời tươi 

 

Thảo luận cho bài: "Đàn Tình Xưa"