Dáng Đông

Tác giả:

Gió mang làn tuyết phủ đầy sân

Chiếc bóng thời gian tay mãi lần
Mấy đợt đông về vai thấm lạnh
Bao mùa xuân đến tủi cho thân .

Chân bước theo đời dạ mỏi mong
Rồi  nghe se sắt mảnh gan lòng
Chừng như bao khối hờn vong quốc
Theo tiết sương chiều phủ dáng đông .
NQV

Thảo luận cho bài: "Dáng Đông"