Đáng tiếc cho ai

Tác giả:

Tỉ phú, vương hầu, với mỹ nhân;
Thơ hay cũng uổng những câu thần.
Bên kia lăng kính Giàu, Sang, Đẹp,
Nhận diện làm sao được giả, chân!

Thảo luận cho bài: "Đáng tiếc cho ai"