Đảng và thơ

Tác giả:

Tròn năm 50 tuổi: Đảng và thơ
Từ ấy hồn vui mãi đến giờ
Mái tóc pha sương chưa cạn ý
Con tằm rút ruột vẫn còn tơ
Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngả
Nghĩa lớn xuôi dòng lộng ước mơ
Mới nửa đường thôi còn bước tiếp
Trăm năm duyên kiếp Đảng và thơ!
(Xuân 1987)

Thảo luận cho bài: "Đảng và thơ"