Dáng Xuân

Tác giả:

1/ Em cười, vành nón nghiêng nghiêng…
Thướt tha tà áo tung bay
Chiều xuân, nắng vương lưng đồi
Làn mây yêu dấu… ngừng trôi nơi đâu ?
Bướm vàng… lượn bay khắp trời
Bên ngàn hoa thắm, xuân êm êm trôi…
Oanh vàng… dìu nâng phím đàn
Mừng mùa xuân mới… thắm duyên đẹp đôi

ĐK: (hát đuổi)
Đời mong (2x) mùa xuân thái bình
Tình hoa ngát vườn (2x)
Rộn lòng chinh nhân (2x)
Nhẹ tay (2x) nhặt bông cúc vàng
Lòng tràn mênh mang (2x),
Khi đợi mùa sang (mua sang…)

2/ Mây trời… ngời sáng nơi nơi
Dáng xuân… đượm thắm tim tôi
Ngày mai… đón em bên đồi
Đường ta chung lối, niềm vui quên thôi
Dáng huyền… tầm tay với nhiều
Trong chiều nhung nhớ… quê hương thân yêu
Yêu kiều… nhẹ in gót hài
Trời còn gió mãi
Xin mây ngừng trôi…

( => ĐK …….. )

Yêu kiều nhẹ in gót hài
Trời còn gió mãi
Xin mây ngừng trôi…

 

Thảo luận cho bài: "Dáng Xuân"