Đăng Xuyên Sơn nham

Tác giả:

Nhất lộ giai sơn yếu biến khuy
Phan vân đạp tuyết liễu vong bi
Hưu khoa thử cảnh năng trình tú
Độc quái tiền nhân giải điếu kỳ
Bạch hạc kỷ thu thiên ngoại lạc
Ngọc tiêu hà xứ nguyệt trung xuy
Lão tăng bất tác công danh tưởng
Thi quyển trà âu chỉ tự tri

Dịch nghĩa

Lên toà núi đẹp muốn ngó nhìn khắp nơi
Vin mây đạp tuyết, quên hết mọi việc
Đừng khoe cõi này có thể phô bày vẻ đẹp
Riêng lấy làm lạ về sự thả câu kỳ diệu của người đời xưa
Chim hạc trắng bay vút ra ngoài trời đã mấy thu rồi
Ở nơi đâu vang tiếng kèn ngọc thổi trong ánh trăng
Vị sư già chẳng suy nghĩ gì đường công danh
Cuốn thơ và ấm trà, mình tự hiểu mình
Nguyên chú: Động Xuyên Sơn còn có tên là động Bán Tiên.

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Đăng Xuyên Sơn nham"