Đành Cất

Tác giả:

Ðêm nay rừng không ngủ
Bàng bạc ánh trăng soi
Chưa nói
Lời đã cũ
Tình riêng đành cất thôi.

Vĩnh Hảo

Thảo luận cho bài: "Đành Cất"