Đánh hổ

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Đánh hổ


Hai anh nọ ngồi nói chuyện với nhau. Một anh nói:

– Đời tớ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm. Một lần, tớ vào rừng, gặp một con hổ dữ. Tớ tay không đánh nhau với nó nửa ngày trời. Nhưng rồi cuối cùng, tớ bị nó xé ra từng mảnh. Thế có ghê không?

Anh kia nói:

– Chưa ghê bằng chuyện tớ! Một lần, tớ gặp một con trăn. Nó cắn lấy hai chân tớ nuốt gần hết. Tớ giang thẳng hai cánh tay ra ngáng miệng nó lại. Đến phút cuối cùng, vừa đau vừa mỏi, tớ đành buông xuôi cho nó nuốt vào bụng, bấy giờ tớ mới gọi người làng ra cứu!

Thảo luận cho bài: "Đánh hổ"